do góry
ALKESTA AUTO
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL RENAULT I DACII NA LITWIE
www.alkestaauto.lt
www.alkestaauto.ltwww.alkestaauto.lt
Dziedziny działalnościProdukcja mieszanek asfaltowych i betonowych

Produkcja mieszanek asfaltowych i betonowych

Mieszanki asfaltowe produkuje się za pomocą urządzeń Teltomat-160 oraz Concept TBA 200-240. Mieszarki te spełniają wymogi stawiane wobec ochrony środowiska oraz jakości produkcji. Na bazie produkcyjnej w Olicie gorąca mieszanka betonowa jest produkowana z wykorzystaniem skomputeryzowanych mieszarek asfaltu o działaniu okresowym Teltomat v/3s i  Concept TBA 200-240, których wydajność do 340 t/godz. Na bazie produkcyjnej filii w Mariampolu gorąca mieszanka asfaltowa jest produkowana z wykorzystaniem skomputeryzowanych mieszarek asfaltu o działaniu okresowym Teltomat v/3s oraz Teltomat 160, których wydajność – do 260 t/godz.

Przechowalnie obojętnych substancji wiążących

Na bazę UAB „Aleksta” transportem kolejowym dostarcza się duże ilości cementu i wapna. Tych substancji używa się do stabilizacji podłoża nawierzchni kolejowej, do produkcji mieszanek budowlanych i asfaltobetonu z proszku mineralnego.

Materiały przechowuje się w specjalnych magazynach, których pojemność – do 1200 ton. Na obiekty są one dostarczane samochodami – cementowozami.

Magazyny materiałów budowlanych do budowy dróg

Na głównej bazie w Olicie oraz w filii spółki w Mariampolu urządzono bocznice kolejowe z podwyższonymi odcinkami dróg. Są one przeznaczone do wyładunku półwagonów kolejowych z otwieranymi lukami w podłożu. W taki sposób stwarza się możliwości magazynowania dużej ilości kruszywa dolomitowego i granitowego różnej frakcji.

Dzięki urządzonej nowej linii technologicznej POWERSCREEN (Irlandia Półn.), w kopalni piasku i żwiru w Bogušiškės produkuje się myty przesiany piasek (0-2 mm), myty przesiany żwir (2-16 mm).

Za pomocą mobilnej kruszarki ROCKSTER (Austria) i mobilnego przesiewacza KEESTRACK NOVUM (USA) produkuje się również żwir uszlachetniony, przesiany piasek (0-5 mm) oraz kruszywo żwirowe.

2010 - 2017 © www.alkesta.lt Wszelkie prawa zastrzeżone prawem. Rozwiązanie: Infoluitai